Inschrijvingsengagement

Regels tijdens de wandeling en gedurende de dag

► Honden moeten aangelijnd zijn en indien nodig een muilkorf dragen*.
► Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het contact tussen kind en hond en omgekeerd.
► De uitwerpselen worden verplicht door hun eigenaars opgeraapt.
► Het wordt sterk afgeraden om met een teefje te komen tijdens de vruchtbare periode.

Door u in te schrijven voor de hondenwandeling, gaat u ermee akkoord zich aan deze regels te houden.

Inschrijvingskosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 20€/team en omvat:
-verzekering
-supervisie door een professionele gedragsdeskundige
-een gepersonaliseerd T-shirt met de naam van het team erop (meer T-shirts kunnen besteld worden voor de prijs van 12€ volwassene/kind)

-een opvouwbare drinkbak voor uw hond.

Sponsoring

U verbindt zich ertoe een som geld in te zamelen ten voordele van de activiteiten van de Prins Laurent Stichting (minimum 200€) en uw deelname te promoten bij uw familie en vrienden.

*

Algemeen gemeentelijk politiereglement Stad SERAING (uittreksels)
Afdeling 2 - Honden in het bijzonder

Artikel 87
Voor de toepassing van dit reglement worden de verschillende categorieën honden als volgt beschouwd:
Categorie 1: honden van de volgende rassen of kruisingen met ten minste één van de volgende rassen:
- Amerikaanse staffordshire terriër;
- Engelse terrier (staffordshire bull terrier);
- Pitbull terriër;
- Bull terrier.
Categorie 2: honden van rassen of kruisingen met ten minste één van de volgende rassen:
a) - Argentijnse Mastiff ;
- Mastiff (elke oorsprong) ;
- Rottweiler;
- Brazilian Mastiff ;
- Tosa inu;
- Akita inu;
- Rhodesian Ridgeback ;
- Dogue de Bordeaux.
b) Elke hond, ongeacht ras of kruising, waarvan de eigenaar redelijkerwijs niet onkundig kan zijn van het potentiële gevaar dat voortvloeit uit zijn type, morfologische of psychologische kenmerken, zijn ervaring en/of de incidenten die hij heeft veroorzaakt. Deze beoordelingscriteria zijn niet limitatief.
Artikel 89
In de openbare ruimte en op voor het publiek toegankelijke plaatsen (winkels, parkeerplaatsen, restaurants, cafés, enz.) is het dragen van een muilkorf eveneens verplicht voor honden van categorie 1 en 2.
Artikel 95
Op het openbare domein en in voor het publiek toegankelijke privé-lokalen (winkels, parkings, restaurants, cafés, enz.) is het verboden een hond van categorie 1 of 2 alleen onder de hoede van een minderjarige te laten.
Artikel 98
Halsbanden met spijkers en/of muilbanden die door een hond op onbehoorlijke wijze worden gedragen, zijn verboden op de openbare weg, in openbare gelegenheden en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Het dragen van gepantserde muilbanden is verboden.

Close